THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1734186

Đang online: 11

Thông tin tổ chức KHCN
(25/08/2015)

Tên tổ chức: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 284, đường Trần Hưng Đạo, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 062 3750 292
Email: itc@binhthuan.gov.vn
Website:
Tên thủ trưởng: Huỳnh Thanh Quang
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 2011
Giới thiệu:1/ Nghiên cứu, ứng dụng và thực hiện các giải pháp tổ chức, kết nối, giải pháp an toàn, an ninh thông tin mạng máy tinh, giải pháp phát triển công nghiệp phần cứng, phát triển phần mềm ứng dụng trên mạng máy tính và viễn thông. Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; đề xuất việc thay đổi giải pháp kỹ thuật, công nghệ. 2/ Tổ chức nghiên cứu thu thập, xử lý, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về các hoạt động thực trạng phát triển, trình độ công nghệ và tiến bộ khoa học về bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác nghiên cứu xây dựng và quản lý thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển ứng dụng. 3/ Thực hiện các dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp và phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông cho các đối tượng có nhu cầu. Tổ chức thực hiện các hoạt động về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông; tổ chức các sự kiện, diễn đàn, hội thảo, triển lãm…nhằm phổ biến kiến thức, chuyển giao công nghệ về công nghệ thông tin và truyền thông./.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm