THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1760730

Đang online: 75

Thông tin tổ chức KHCN
(25/08/2015)

Tên tổ chức: Trung tâm Quan trắc môi trường
Địa chỉ: A41 Đại lộ Hùng Vương, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: 062 3823 750
Email: trungtamqtmtbinhthuan@gmail.com
Website:
Tên thủ trưởng: Nguyễn Thị Lan Anh
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 2012
Giới thiệu:1/ Tổ chức thực hiện các Chương trình, đề tài, dự án và chuyển giao các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; điều tra, quan trắc, phân tích chất lượng môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất, các chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 2/ Thực hiện các dịch vụ tư vấn, đào tạo về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân./.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm