THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3001010

Đang online: 13

Chi tiết hỏi đáp

Lĩnh vực: Hiến pháp - Pháp luật
  Hỏi: Tôi tên là Vũ Bá Quan, là độc giả của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Tôi có việc sau đây mong luật gia giải đáp giúp tôi: Mẹ tôi mất năm 1995. Năm 2000, cha tôi làm di chúc để lại tài sản, đất đai cho tôi tại Ủy ban nhân dân xã (đính kèm hình chụp di chúc). Năm 2010 cha tôi mất. Nay tôi làm thủ tục để thừa kế đất đai theo di chúc cha để lại. Tuy nhiên, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kế Sách (Sóc Trăng) từ chối nhận hồ sơ với lý do di chúc kèm theo hồ sơ đất đai không hợp lệ, không đúng quy định (các giấy tờ khác đều hợp lệ). Cho tôi hỏi: Di chúc trên đây của cha tôi có giá trị pháp lý, có hợp lệ để làm thủ tục thừa kế đất đai không? Văn phòng đăng ký đất đai huyện từ chối nhận hồ sơ với lý do di chúc kèm theo hồ sơ đất đai không hợp lệ có đúng không? Nếu di chúc trên đây của cha tôi có giá trị pháp lý, hợp lệ để làm thủ tục thừa kế đất đai nhưng Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kế Sách từ chối nhận hồ sơ thì tôi phải là gì hay khiếu nại ở đâu? Xin cám ơn và chúc luật gia sức khỏe và thành công!
  Đáp:

Trong di chúc của cha anh để lại cho anh có cả diện tích đất nông nghiệp, đất thổ cư và tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên theo quy định của Luật Đất đai thì thừa kế đất nông nghiệp còn phải có một số điều kiện theo quy định của Luật Đất đai.


Vì vậy dù thừa kế cha anh để lại là đúng pháp luật nhưng phải có một số điều kiện kèm theo. Việc này anh cần mang các thủ tục giấy tờ về thừa kế hỏi tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện sẽ được giải thích rõ và được hướng dẫn cụ thể.


Theo quy định tại Điều 82 của Nghị định số 43 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định về thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định sau:

 

Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện theo quy định như sau:


Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có.


 Trên đây là một số quy định chung của pháp luật về thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thừa kế.


Liên quan đến vấn đề này ngoài di chúc và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về nhân thân, hộ khẩu… thì các thông tin anh cung cấp cũng chưa đầy đủ. Vì vậy anh cần đến văn phòng đăng ký đất đai của huyện để xin được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn tư liệu: NongNghiep.vn

Câu hỏi cùng lĩnh vực

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm