Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
1172/TB-ĐKT TB Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn thị xã-15/10-15/11/2019 16/10/2019 Tải văn bản
171/KT v/v kiểm tra hoạt động của các Trạm thông tin điện tử trên địa bàn thị xã 16/10/2019 Tải văn bản
419/VP-HCTCQT V/v gửi nhận văn bản liên thông qua hệ thống phần mềm eGov 16/10/2019 Tải văn bản
180/VHTT Góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (04 quy trình nội bộ thực hiện tại cấp xã). 16/10/2019 Tải văn bản
3936/STC-QLGCS V/v dừng triển khai thí điểm việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết tại các Trung tâm văn hóa, Thể theo – Học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh 16/10/2019 Tải văn bản
74/KH-SNN-VPĐP Kế hoạch tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 16/10/2019 Tải văn bản
2725/QD-UBND QĐ v/v thành lập đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 :2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/10/2019 Tải văn bản
4002/UBND-VP V/v báo cáo các nội dung chuẩn bị tiếp xúc cử tri và kỳ họp cuối năm 2019-HĐND tỉnh khóa IV 15/10/2019 Tải văn bản
418/PV-HCTCQT V/v tạm thời gửi, nhận văn bản liên thông qua địa chỉ điện tử công vụ 15/10/2019 Tải văn bản
794/PC-UBND PC việc hỗ trợ công tác tuyên truyền triển khai dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên - Môi trường qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2019-2020. 15/10/2019 Tải văn bản
4008/UBND-VP V/v chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND thị xã Phú Mỹ 15/10/2019 Tải văn bản
1736/SCT-QLTM V/v Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại năm 2019 của Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu. 15/10/2019 Tải văn bản
3970/UBND-VP V/v triển khai Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019. 14/10/2019 Tải văn bản
3984/UBND-VP V/v triển khai kết luận của UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2019 14/10/2019 Tải văn bản
2693/QD-UBND QĐ V/v thay đổi thành viên Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 14/10/2019 Tải văn bản