Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
4067/UBND-VP V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 21/10/2019 Tải văn bản
802/KHCN-QLKH V/v đề xuất đề tài, Dự án thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp QG gđ đến năm 2025 `Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 thực hiện năm 2021 21/10/2019 Tải văn bản
1419/STTTT-CNTT&TT V/v gián đoạn thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh (lần 2) 21/10/2019 Tải văn bản
03/LCT Lịch công tác tuần của thường trực Đảng Ủy xã Châu Pha tuần thứ 42 ( từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2019) 21/10/2019 Tải văn bản
21/LCT-UBND Lịch làm việc của lãnh đạo xã Châu Pha ( Từ ngày 21/10 đến 25/10/2019) 21/10/2019 Tải văn bản
182/VHTT triển khai Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu #hex201CNghệ nhân nhân dân#hex201D, #hex201CNghệ nhân ưu tú#hex201D trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 21/10/2019 Tải văn bản
295/QĐ-UBND Quyết định cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã 20/10/2019 Tải văn bản
30/ĐKT V/v nhắc nhở CBCC chấp hành nghiêm chỉnh chế độ thời gian làm việc 19/10/2019 Tải văn bản
4031/UBND-VP V/v tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 18/10/2019 Tải văn bản
150/KH-UBND Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019 18/10/2019 Tải văn bản
4030/UBND-TNMT vv kiến nghị điều tra vụ việc Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên xả nước thải màu đen có mùi hôi ra Suối Giao Kèo 17/10/2019 Tải văn bản
136/TM-SVHTT Hội nghị giao ban Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã quý IV năm 2019 (08 giờ 00 ngày 25/10/2019). 17/10/2019 Tải văn bản
209/TB-DKTr Thông báo việc kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã Phú Mỹ theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND thị xã Phú Mỹ 17/10/2019 Tải văn bản
1173/TB-UBND V/v thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với các doanh nghiệp, đơn vị và cán bộ - công chức, viên chức trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 17/10/2019 Tải văn bản
10727/UBND-VP V/v tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh 17/10/2019 Tải văn bản