TẬP HUẤN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT 2017
16/05/2017

Ngày 16/5/2017, tại Hội trường UBMTTQ huyện Xuyên Mộc, Hội Nông dân tỉnh BRVT phối hợp với Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc tổ chức lớp tập huấn “phổ biến kiến thức Pháp luật” cho 150 học viên là cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến các nội dung nhằm năng cao kiến thức pháp luật, phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư; tham gia hòa giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Quyết định 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.


Số lượt đọc: 696 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác