BỒI DƯỠNG NGIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN NĂM 2018
11/05/2018

Sáng ngày 09/5/2018, Tại Hội trường A, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Xuyên Mộc, Hội Nông dân huyện Xuyên mộc phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2018

Nhằm bồi dưỡng kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Hội, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân; cũng cố, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm và nồng cốt của Hội trong phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới;  nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở và chi, tổ Hội.

Sáng ngày 09/5/2018, Tại Hội trường A, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Xuyên Mộc, Hội Nông dân huyện Xuyên mộc phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2018 cho 120 học viên là cán bộ Hội cơ sở và các chi, tổ Hội của 13 cơ sở trên địa bàn huyện. Trong 3 ngày tập huấn, các học viên được nghe triển khai các chuyên đề về Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM năm 2018; Công tác xây dựng lực lượng cốt cán, xây dựng mô hình dân vận khéo và công tác phản biện xã hội; Triển khai các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ quỹ hỗ trợ Nông dân và các công đoạn ủy thác giữa NHCSXH và Hội Nông dân huyện; Nghiệp vị công tác hội và phong trào nông dân ở chi, tổ hội.

Qua đó, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở Hội hiểu biết về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cũng cố và phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm nồng cốt của Hội trong phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức hội ở cơ sở ngày càng vững mạnh.


Số lượt đọc: 694 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác