Hòa Bình: Nuôi gà thương phẩm theo VietGAHP
07/12/2020

Năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình triển khai mô hình chăn nuôi gà thịt thương phẩm theo hướng VietGAHP tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn.

Quy mô chăn nuôi 3.400 con gà mía lai/10 hộ tham gia. Tham gia mô hình bà con được hỗ trợ 100% con giống, 70% kinh phí mua vật tư thức ăn hỗn hợp, vắc xin, hóa chất sát trùng đã pha loãng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện mô hình cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát cơ sở hướng dẫn các hộ làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng.

Sau thời gian 5 tháng thả nuôi (từ tháng 6 - 11/2020) mô hình đã thành công, đàn gà phát triển tốt, không có dịch bệnh xảy ra. Tỷ lệ nuôi sống đạt 95%, trọng lượng bình quân đạt 2,1kg/con, giá bán 55.000 - 60.000 đồng/kg. Sau khi trừ các chi phí mỗi con gà cho thu lãi 36.000 đồng.
 


Các tin khác