Tổng kết HĐND xã nhiệm kỳ 2011- 2016
09/03/2016

Ngày 8/3/2016, Hội đồng nhân dân xã khóa IV, nhiệm kỳ 2011- 2016 tổ chức tổng kết hoạt động. Ông Huỳnh Dư- Bí thư Đảng ủy xã, ông Huỳnh Thành- Chủ tịch UBND xã cùng các đại biểu HĐND xã đến dự.

Kim Long có 8 tổ đại biểu HĐND xã hoạt động ở 10 thôn, đầu nhiệm kỳ có 29 đại biểu, cuối nhiệm kỳ là 27 đại biểu, biến động trong nhiệm kỳ 2 đại biểu, trong đó 1 đại biểu cho thôi nhiệm vụ do chuyển công tác, 1 đại biểu từ trần.

Nhiệm kỳ qua, HĐND xã đã tổ chức 10 kỳ họp thường lệ, 6 kỳ họp bất thường, 4 kỳ họp chuyên đề. Xuyên suốt các kỳ họp, những vấn đề giải trình và trả lời chưa cụ thể, chưa đúng trọng tâm chủ tọa kỳ họp đề nghị giải thích cụ thể và đưa ra hướng giải quyết trong thời gian tới. Tập trung vào nội dung thảo luận việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa- xã hội, QPAN. Cụ thể là những hoạt động về xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, sửa chữa nâng cấp các tuyến đường điện, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho hộ nghèo, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hòa giải tranh chấp trong nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, HĐND xã đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, như: đề ra biện pháp thực hiện có sự thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và quy hoạch đô thị, thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xây dựng, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, cảnh quang đô thị, quyết định biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời sống vật chất tinh thần nhân dân trên địa bàn.

Dịp này, UBND huyện đã trao tặng 5 giấy khen cho tập thể HĐND xã Kim Long và 4 cá nhân có thành tích trong hoạt động HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011- 2016, UBND xã khen thưởng 8 cá nhân đại diện cho 8 tổ đại biểu HĐND xã.


Số lượt đọc: 1013 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác