Kim Long ấn định số đơn vị bầu cử
22/03/2016

Ủy ban bầu cử xã Kim Long vừa có quyết định ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016- 2021.

Theo quyết định xã có 8 đơn vị bầu cử và 30 đại biểu được bầu. Đơn vị bầu cử số 1: thôn Thành Long, gồm 9 tổ dân cư, số lượng đại biểu được bầu là 3. Đơn vị bầu cử số 2: thôn Thạch Long, gồm 12 tổ dân cư, 5 đại biểu được bầu. Đơn vị bầu cử số 3: thôn Hoàng Long, gồm 7 tổ dân cư, 3 đại biểu được bầu. Đơn vị bầu cử số 4: thôn Lạc Long, gồm 9 tổ dân cư, 3 đại biểu được bầu. Đơn vị bầu cử số 5: thôn Hưng Long, gồm 8 tổ dân cư, 3 đại biểu được bầu. Đơn vị bầu cử số 6: thôn Quảng Long: gồm 8 tổ dân cư và thôn Hoa Long gồm 5 tổ dân cư, 5 đại biểu được bầu. Đơn vị bầu cử số 7: thôn Tam Long, gồm 15 tổ dân cư, 4 đại biểu được bầu. Đơn vị bầu cử số 8: thôn Hiệp Long, gồm 6 tổ dân cư và thôn Tân Long, gồm 4 tổ dân cư, 4 đại biểu được bầu.


Số lượt đọc: 1136 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác