Kim Long tập huấn nghiệp vụ công tác vầu cử
28/04/2016

Ngày 26/4/2016, UBND huyện Châu Đức phối hợp với UBND xã Kim Long tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung chính của Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử như: Việc thành lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của các Ban bầu cử, Tổ bầu cử ở địa phương; cách thức trang trí và bố trí điểm bỏ phiếu; hòm phiếu; nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của Tổ bầu cử; các công việc thực hiện trước ngày bầu cử của Ban bầu cử, Tổ bầu cử; các công việc thực hiện trong ngày bầu cử của Tổ bầu cử; kiểm kê, kiểm tra và phân loại phiếu bầu; kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử; niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu; chế độ thông tin, báo cáo và một số vấn đề có liên quan khác.

Buổi tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu nắm rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử; trình tự công việc thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử, đồng thời sẽ triển khai lại cho các tổ bầu cử tại cơ sở. Qua đó góp phần cho cuộc bầu cử đảm bảo đúng luật, an toàn và tiết kiệm.


Số lượt đọc: 1119 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác