Triển khai kế hoạch tổ chức vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016- 2021
07/05/2016

Ngày 5/5/2016, UBBC xã Kim Long tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016- 2021

Theo kế hoạch, người ứng cử trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và trên trang thông tin điện tử về bầu cử của Ủy ban bầu cử (nếu có). Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Được biết, xã Kim Long có 8 đơn vị bầu cử, 50 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016- 2021 và 30 đại biểu được bầu.


Số lượt đọc: 1153 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác