Đảng ủy xã Kim Long hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018
21/07/2018

Ngày 20/7/2018, Đảng ủy xã Kim Long tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng qua, tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo đổi mới của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên tích cực tham gia học tập Nghị quyết, chỉ thị các cấp đạt tỷ lệ cao. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể không ngừng được củng cố về tổ chức, hoạt động có hiệu quả. Thực hiện tốt các cuộc vận động, tham gia đầy đủ các phong trào cấp trên tổ chức cũng như các phong trào ở địa phương. Đặc biệt, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được Đảng bộ quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm đã phát triển được 9 đảng viên, đạt 56% chỉ tiêu phát triển đảng trong năm 2018.

Bên cạnh những mặt đạt được, xã nhà vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục, nhất là trong công tác phát triển đảng viên đưa đồng đều, việc tạo nguồn gặp khó khăn nhất là chi bộ các thôn có đồng bào dân tộc sinh sống. Công tác vận động quần chúng của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới nhưng chưa được phong phú, việc quản lý đoàn viên, hội viên và sinh hoạt tổ chức hội chưa chặt chẽ.


Số lượt đọc: 410 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác