12 quyền lợi bạn được hưởng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự
24/05/2019

1. Trợ cấp xuất ngũ 01 lần

Cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội được trợ cấp 02 tháng tiền lương cơ sở

2. Trợ cấp tạo việc làm

Mức trợ cấp bằng 06 tháng tiền lương cơ sở

3. Tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ

Mức chi: 50.000 đồng/người

4. Được tiễn và đưa về địa phương cư trú hoặc cấp tiền tàu, xe và phụ cấp đi đường

5. Được tiếp nhận vào học các trường đang học trước đó

Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả và được tiếp nhận vào học ở các trường đó sau khi xuất ngũ.

6. Được trở lại làm việc tại nơi trước khi nhập ngũ đang làm

Đối với trường hợp trước khi nhập ngũ làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội: được tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ

Nếu cơ quan này bị giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp phải bố trí việc làm phù hợp.

Đối với trường hợp trước khi nhập ngũ làm việc tại tổ chức kinh tế: được tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm, tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ.

Nếu tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản thì giải quyết chế độ, chính sách như người lao động của tổ chức kinh tế đó.

Lưu ý: trong trường hợp không tiếp nhận lại, bố trí việc làm cho người xuất ngũ thì sẽ bị phạt từ 5 – 10 triệu đồng, đồng thời buộc phải tiếp nhận người hoàn thành NVQS trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc.

7. Được hưởng bảo hiểm xã hội 01 lần

Mức hưởng: 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho mỗi năm đóng BHXH

Lưu ý: Thời gian tham gia NVQS được tính là thời gian đóng BHXH.

8. Được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm

9. Được cộng điểm trong tuyển dụng công chức

Cụ thể, người hoàn thành NVQS đựơc cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

10. Được ưu tiên trong xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

Cụ thể, nếu có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau tại các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người hoàn thành NVQS sẽ được ưu tiên tuyển dụng.   

11. Trong thời gian tập sự, được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo

12. Được hỗ trợ đào tạo nghề

- Mức chi hỗ trợ đào tạo theo Điều 10 Thông tư 152/2016/TT-BTC;

- Mức hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày thực học;

- Mức hỗ trợ tiền đi lại: 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên;

- Được miễn giảm học phí

- Được vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng đối với người có hoàn cảnh khó khăn.


Số lượt đọc: 960 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác