UBND xã triển khai kế hoạch tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn xã
20/10/2018

Nhằm tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước  được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, UBND xã đã xây dựng kế hoạch  tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn xã.

Thực hiện kết hợp các hình thức truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin trong cộng đồng hiện nay. Tập trung tuyên truyền các nội dung chủ yếu: Nghị quyết số 36a/NQ- CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ, Quyết định số 846/QĐ- TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương. Quyết định số 3746/QĐ- UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành "Khung lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2016- 2020". Hướng dẫn quy trình, thủ tục và cách sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để tổ chức cá nhân biết và khai thác sử dụng.

Biện pháp thực hiện: tích hợp trang một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến để tổ chức và công dân dễ dàng truy cập, khai thác sử dụng, đồng thời là trang thông tin cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính và các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến. Xây dựng, biên tập các tài liệu phục vụ các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, hệ thống đài truyền thanh.


Số lượt đọc: 1264 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác