CÔNG AN XÃ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
28/10/2018

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý Nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức cá nhân. Thực hiện kế hoạch của Công an huyện về việc thu thập thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm văn hóa- HTCĐ  đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và thực hiện.

Thu thập tạo hồ sơ dữ liệu gốc về dân cư thông qua hệ thống thông tin nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước về cư trú, hộ tịch và các lĩnh vực khác có liên quan. Theo đó mỗi công dân nước CHXHCN Việt Nam được cấp phát duy nhất một số Định danh cá nhân kèm theo hồ sơ dữ liệu được tổ chức quản lý, lưu trữ ổn định, lâu dài trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Theo kế hoạch, công an viên và tổ công tác thu thập dữ liệu thực hiện việc hướng dẫn công dân kế khai các thông tin theo mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư đối với từng cá nhân theo hộ gia đình, yêu cầu công dân ký xác nhận. Trong quá trình thu thập thông tin nếu phát hiện sai lẹch so với các loại sổ sách quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn thì công an viên và tổ thu thập thông tin yêu cầu công dân chỉnh sửa vào phiếu và xuất trình giấy tờ pháp lý chứng thực thông tin chỉnh sửa, bổ sung. Hướng dẫn và yêu cầu công dân chủ động trong việc kê khai một cách chính xác và đầy đủ thông tin theo đúng qui định. Công an viên và tổ công tác thu thập dữ liệu ký xác nhận trên phiếu thu thập thông tin dân cư và trình lên ban chỉ huy công an xã để kiểm tra và xác thực thông tin đả được kê khai đầy đủ và đảm bảo chính xác sau đó chuyển phiếu thu thập thông tin dân cư cho Đội Quản lý hành chính- trật tự xã hội Công an cấp huyện.

Thời gian thực hiện việc thu thập thông tin dân cư bắt đầu từ ngày 1/10/2018 đến cuối năm 2018.


Số lượt đọc: 799 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác