Hội đồng nhân dân xã khóa V kỳ họp thứ 7
09/01/2019

Ngày 7/1/2019, Hội đồng nhân dân xã Kim  Long tổ chức kỳ họp lần thứ 7, khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021. 

Hội nghị đã thông qua diễn văn khai mạc, báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019; tình hình tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân dân xã năm 2018 và dự kiến chương trình công tác năm 2019, đại diện lãnh đạo UBND xã trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri,….

Đại diện Hội đồng nhân dân xã báo cáo tình hình và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trình tại kỳ họp thứ 5- Hội đồng nhân dân xã. Trong tổng số 17 ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào các vần đề về: Lĩnh vực nông nghiệp có 4 ý kiến đề nghị các ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân trồng chăm sóc cây ca cao và thu mua tại địa phương. Về lĩnh vực giao thông thủy lợi có 3 ý kiến liên quan đến hệ thống mương thoát nước bị ngẹt nắp cống tràn qua đường, đề nghị sửa chữa cầu sắt hư hỏng nặng, mương thoát nước đường Kim Long- láng Lớn nước mưa tràn vào đất dân gây hư hại hoa màu, kiến nghị khắc phục. Về vệ sinh môi trường có 2 ý kiến liên quan đến tình trạng xả rác thải bừa bãi và các hộ chăn nuôi không xây dựng hầm biogas xả thải xuống suối gây ô nhiễm môi trường. tệ nạn xã hội như trộm cắp, đánh bài, sử dụng ma túy xảy ra tại các thôn Quảng Long, Thạch Long gây mất an ninh trật tự.

Đến nay, các ngành liên quan và UBND xã đã giải quyết đầy đủ các nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp, tuy nhiên vẫn còn 1 số vấn đề chưa giải quyết được do điều kiện khách quan, UBND xã tiếp tục đề nghị đối với cấp có thẩm quyền giải quyết.


Số lượt đọc: 1187 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác