Sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng 03 tháng cuối năm.
09/10/2015
Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2015, tại hội trường TTVH xã Kim Long, UBND xã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, kế hoạch thực hiện 03 tháng cuối năm.

Về tham dự buổi sơ kết có ông: Huỳnh Dư – BT Đảng ủy xã, ông: Huỳnh Thành – CT.UBND xã, ông: Nguyễn Minh Tú _ PCT.UBND xã và toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và 10 thôn trên đại bàn xã.

Sơ kết báo cáo về công tác cải cách hành chính trong 9 tháng đầu năm 2015. Về thực hiện bộ chỉ số theo dõi cải cách hành chính, thể chế thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách hành chính công, hiện đại hóa hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ và kết qảu đánh giá chung nêu lên những thuận lợi và khó khăn. Buổi sơ kết đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong 03 tháng cuối như: rà soát các loại thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, triển khai thực hiện các loại thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã……


Số lượt đọc: 1073 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác