Quy chế văn hoá công sở tại cơ quan hành chính nhà nước xã Kim Long
18/11/2015
Công sở là nơi cán bộ công chức (CBCC) hàng ngày tiếp xúc và giải quyết những công việc liên quan đến người dân. Vì vậy, từ nề nếp đến phong cách làm việc và thái độ tiếp cận của đội ngũ
CBCC đều ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và hiệu lực quản lý nhà nước.

QUY CHẾ

Văn hoá công sở tại cơ quan hành chính nhà nước xã Kim Long 
(Ban hành kèm theo Quyết định
số     /2015/QĐ-UBND 
Ngày     tháng    năm 2015
của Ủy ban nhân dân xã Kim Long)


 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
Quy chế này quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, bài trí công sở của cơ quan hành chính nhà nước xã Kim Long,

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện văn hoá công sở

Việc thực hiện văn hoá công sở tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc và điều kiện kinh tế xã hội;

2. Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại;

3. Phù hợp với các quy định của pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương hiện đại hoá nền hành chính nhà nước,

Điều 3. Mục đích

Việc thực hiện văn hoá công sở nhằm các mục đích sau đây:

1. Bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

2. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,

Điều 4. Các hành vi bị cấm

1. Hút thuốc lá trong phòng làm việc, nơi làm việc.

2. Sử dụng đồ uống có cồn tại công sở, trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ
quan vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao;

3. Quảng cáo thương mại tại công sở.


Chương II 
TRANG PHỤC, GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ 
CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC


Mục 1 
TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 5. Trang phục

1. Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự.

2. Cán bộ, công chức có trang phục riêng thì thực hiện theo quy định của pháp luật,

Điều 6. Lễ phục

Lễ phục của cán bộ, công chức là trang phục chính thức được sử dụng trong những buổi lễ, cuộc họp trọng thể;

1. Lễ phục của nam cán bộ, công chức: bộ comple, áo sơ mi, cravat.

2. Lễ phục của nữcán bộ, công chức: áo dài truyền thống, bộ comple nữ,

Điều 7. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức

1. Cán bộ, công chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ.

2. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức phải có tên cơ quan, ảnh, họ và tên, chức danh, số hiệu của cán bộ, công
chức, viên chức. 
3. Mẫu thẻ và cách đeo thẻ đối với cán bộ, công chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

 

Mục 2 
GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ 
CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

 

Điều 8. Giao tiếp và ứng xử.

Cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ phải thực hiện các quy định về những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của pháp luật. 
Trong giao tiếp và ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt,

Điều 9. Giao tiếp và ứng xử với nhân dân.

Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc.

Cán bộ, công chức, viên chức không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ.

Điều 10. Giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp

Trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác,

Điều 11. Giao tiếp qua điện thoại

Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức phải xưng tên, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; không ngắt điện thoại đột ngột.


 

Chương III 
BÀI TRÍ CÔNG SỞ
 
Mục 1 
QUỐC HUY, QUỐC KỲ

Điều 12. Treo Quốc huy

Quốc huy được treo trang trọng tại phía trên cổng chính vào cơ quan. Kích cỡ Quốc huy phải phù hợp với không gian treo. Không treo Quốc huy quá cũ hoặc bị hư hỏng,

Điều 13. Treo Quốc kỳ

1. Quốc kỳ được treo nơi trang trọng trước công sở và trên tiền sãnh của các tòa nhà chính. Quốc kỳ phải đúng tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc đã được Hiến pháp quy định.

2. Việc treo Quốc kỳ trong các buổi lễ, đón tiếp khách nước ngoài và lễ tang tuân theo quy định về nghi lễ nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức lễ tang.


MỤC 2 
BÀI TRÍ KHUÔN VIÊN CÔNG SỞ

Điều 14 . Biển tên cơ quan

Cơ quan phải có biển tên được đặt tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt và địa chỉ của cơ quan. Cách thể hiện biển tên cơ quan theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ,

Điều 15. Phòng làm việc

Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ và tên, chức danh cán bộ, công chức, viên chức. 
Việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý.

Không lập bàn thờ, thắp hương, không đun, nấu trong phòng làm việc.

Điều 16. Khu vực để phương tiện giao thông,

 Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao
dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc,

Điều 17. Vệ sinh khuôn viên cơ quan và phòng làm việc:

- Hàng tuần vào chiều thứ sáutất cả cán bộ, công chức trong cơ quan đều phải tập trung tổng vệ sinh cơ quan;

Vệ sinh hàng ngày Phòng làm việc của cán bộ, công chức do cán bộ, công chức tự túc thực hiện, bảo đảm sạch sẽ, gọn gàng, văn minh. Riêng phòng làm việc của lãnh đạo do cán bộ tạp vụ thực hiện,

- Khu vực sân và nhà vệ sinh của cơ quan giao cho cán bộ tạp vụ thực hiện hàng ngày./.

Nơi nhận:                                                                  

- TV. Đảng ủy;                                                                          

- TT-HĐND;

- CT các PCT UBND xã;

- UBMTTQVN xã;

- Cán bộ công chức, nhân viên cơ quan xã;

- Lưu VT;


Số lượt đọc: 2025 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác