Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
10/01/2020

Ngày 18/7/2018, xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 877/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Quyết định nêu rõ: Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Bộ Thể thao và Du lịch và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện 89 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 68 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Các lĩnh vực thực hiện bao gồm: Năng lượng, Xúc tiến thương mại, Thương mại điện tử, Giáo dục và đào tạo, Quản lý đầu tư ra nước ngoài, Thú y, Thủy sản, Đường bộ, Tài nguyên nước, Viễn thông và internet, Công nghệ thông tin, Báo chí, Dược,…

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao các địa phương thực hiện 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 59 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong các lĩnh vực: Công an, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Xây dựng, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương dự kiến cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì các dịch vụ công trực tuyến đó phải phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và có số lượng giao dịch lớn.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thì:

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

          Người dân trên địa bàn huyện có thể truy cập vào trang web: http://chauduc.baria-vungtau.gov.vn để đăng kí.

          Qua đó, với việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và Dịch vụ công trực tuyến mức 4 người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Người dân chỉ cần đến duy nhất 1 lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí tại cơ quan cung cấp dịch vụ.

 

http://quantri.tanphu.hochiminhcity.gov.vn/UploadImages/tanthanh/2018-04-02_091219.jpg

 

Thời gian qua, việc ứng Dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Sử dụng Dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

          Ngoài ra, việc gửi hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nay, với phương thức Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 các tổ chức, cá nhân đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm …

                   Danh mục các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 4 theo Quyết định 1819/QĐ-TTg giai đoạn 2016-2020

I. CẤP TỈNH

TT

Nhóm thủ tục hành chính

Ghi chú

1.

Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Đã triển khai

2.

Cấp phép văn phòng đại diện

Đã triển khai

3.

Đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Đã triển khai

4.

Đăng ký giấy phép kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu

Đã triển khai

5.

Cấp phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá

Đã triển khai

6.

Cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư, kiến trúc sư

Đã triển khai

7.

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Đã triển khai

8.

Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Đã triển khai

9.

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Đã triển khai

10.

Cấp giấy phép xây dựng

 

11.

Cấp phép quy hoạch xây dựng

 

12.

Cấp phép bưu chính

 

14.

Cấp chứng nhận hành nghề kinh doanh thuốc thú y

 

16.

giấy phép khai thác thủy sản

 

17.

Kiểm tra cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

 

18.

Cấp phiếu lý lịch tư pháp

 

19.

Đăng ký văn phòng giao dịch tổ chức hành nghề luật sư

 

20.

Đăng ký hành nghề luật sư

 

23.

Cấp, đổi giấy phép lái xe

 

24.

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

 

25.

Cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải

 

26.

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

 

27.

Cấp giấy chứng nhận đầu tư

 

28.

Cấp phép lao động cho người nước ngoài

 

29.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

 

30.

Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân

 

31.

Cấp chứng chỉ hành nghề dược

 

32.

Cấp giấy chứng nhận kinh doanh thuốc

 

33.

Cấp hộ chiêu công vụ, ngoại giao

 

34.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

35.

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

 

36.

Tặng, thừa kế, thế chấp, giao, cho thuê quyền sử dụng đất

 

37.

Cấp phép lĩnh vực tài nguyên nước

 

38.

Cấp phép khoáng sản

 

39.

Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

 

40.

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn

 

II. CẤP HUYỆN

TT

Nhóm thủ tục hành chính

 

1.

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

 

2.

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã

 

3.

Đăng ký kinh doanh bia rượu

 

4

Đăng ký kinh doanh thuốc lá

 

5.

Cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 


Số lượt đọc: 625 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác