UBND xã Kim Long công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã
19/03/2020

Theo đó Quyết định công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là “Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)” với thời hạn giải quyết tối đa là 19 ngày làm việc. Hồ sơ được nộp theo một trong các phương thức như nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua trực tuyến tại địa chỉ dichvucongvungtau.baria-vungtau.gov.vn. Phí không quy định.

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 4751/QĐ-BNN-TCLN ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND xã cũng đã ra công văn về việc triển khai quyết định 3670/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành ban hành thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2019.

Theo đó Quyết định công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã như:   “Thông báo thành lập tổ hợp tác” với thời hạn giải quyết trong ngày, hồ sơ được nộp trực tiếp và không tính phí. “Thông báo thay đổi tổ hợp tác” với thời hạn giải quyết trong ngày, hồ sơ được nộp trực tiếp và không tính phí. “Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác” với thời hạn giải quyết trong ngày, hồ sơ được nộp trực tiếp và không tính phí.

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-BKHĐT ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban nhân dân xã đã giao cho Công chức địa chính- nông nghiệp- xây dựng- môi trường xã tham mưu triển khai thực hiện các TTHC mới kèm theo quyết định số 3668/QĐ- UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh và quyết định số 3670/QĐ- UBND tỉnh về việc công bố quyết định 3670/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành ban hành thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Đồng thời phối hợp với Công chức Văn phòng- thống kê đưa thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận va trả kết quả theo qui định.  


Số lượt đọc: 923 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác