Kim Long tổ chức thành công hội nghị cán bộ công chức 2016
08/01/2016
Hội nghị cán bộ công chức xã năm 2016

Ngày 7/1/2016, Uỷ ban nhân dân xã phối hợp với công đoàn cơ sở xã Kim Long tổ chức hội nghị cán bộ công chức xã năm 2016.

Hội nghị đã thông qua diễn văn khai mạc, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị năm 2015, báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016, phát động phong trào thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân.

Năm 2015, công đoàn cơ sở xã có 54 đoàn viên, trong đó có 18 đoàn viên nữ, 38 đảng viên. Năm qua, công đoàn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ và phong trào đề ra. Nổi bật, công đoàn đã phát động phong trào thi đua trong cơ quan đạt hiệu quả cao. Góp phần khắc phục mọi yếu kém như: phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà,…. Kết quả đánh giá xếp loại thi đua đạt vững mạnh toàn diện, được xét khen thưởng 1 tập thể và 1 cá nhân.

                                                     

Dịp này, Uỷ ban nhân dân xã đã trao tặng giấy khen cho 11 cá nhân và 31 lao động tiên tiến đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015.


Số lượt đọc: 1016 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác