Kim Long triển khai cho cán bộ, đảng viên, CNVC học tập và làm theo lời Bác
22/02/2016

Năm 2015, Ban thường vụ Đảng ủy đã triển khai, hướng dẫn đăng ký sổ tu dưỡng rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, phân công các bí thư chi bộ chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở đảng viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác.

Bên cạnh đó, Đảng ủy còn chỉ đạo các chi bộ trường học triển khai cho cán bộ, CNVC chưa phải là Đảng viên đăng kí học tập và làm theo gương Bác gắn liền với thực hiện tốt nội qui cơ quan, chấp hành giờ giấc, tác phong làm việc, chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức đều phát huy được tính gương mẫu, tích cực chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước. Kết quả có 2 chi bộ đạt xuất sắc, 14 chi bộ đạt kết quả tốt và 100% đảng viên đạt xuất sắc.


Số lượt đọc: 519 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác