Kim long tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 1 bầu cử HĐND xã
20/02/2016

UBMTTQVN xã vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 1 thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tại hội nghị, đại diện HĐND xã trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã. Theo dự kiến, tổng số người ứng cử là 50 người, tổng số đại biểu được ấn định bầu 30 đại biểu.

Để việc giới thiệu người ra ứng cử đúng quy định của pháp luật, Ban thường trực UBMTTQVN xã sẽ tổ chức hội nghị với đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở xã có người được giới thiệu ra ứng cử để hướng dẫn thủ tục, trình tự tổ chức lấy ý kiến hội nghị cử tri nơi công tác.


Số lượt đọc: 598 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác