BÀI TUYÊN TRUYỀN XÃ PHƯỚC TỈNH ĐẠT XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2017-2019.
14/08/2019

Sau 3 năm thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2019 với sự đầu tư của Nhà nước, sự đồng thuận thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay, xã Phước Tỉnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quyết định số 1938 ngày 30/07/2019.


 

 

Trước khi bước vào thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới, xã Phước Tỉnh gặp khá nhiều khó khăn như:

         - Nhận thức của người dân nhiều hạn chế, một bộ phận còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; cơ cấu kinh tế còn yếu;

         - Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, trung tâm văn hóa chưa đáp ứng được nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí và sinh hoạt cho người dân.

         - Tỉ lệ người dân trong độ tuổi lao động có việc làm còn thấp; môi trường thì ô nhiễm; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp;.....

 

Trước thực trạng trên, Đảng bộ xã Phước Tỉnh đã xác định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ khi được triển khai, xã đã thực hiện nhiều giải pháp; trong đó, tập trung vào những chỉ tiêu cần ít vốn đầu tư và những chỉ tiêu ở ngưỡng gần đạt để thực hiện trước. Đồng thời, tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư trong quá trình khảo sát, lập danh mục đầu tư, xác định nguồn vốn; lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng nông thôn mới để xây dựng kế hoạch thực hiện một cách hợp lý.

 


Số lượt đọc: 163 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác