Đại hội đại biểu mặt trận tổ quôc Việt Nam
03/03/2014
Ngày 28/2 Mặt Tổ Quốc Xã Phước Tỉnh tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ 2014-2019.Dự Đại  hội có đại diện lãnh đạo UBMTTQ Tỉnh, huyện , các xã thị trấn và 200 đại biểu về dự.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã đã đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày Vì người nghèo” gắn kết chặt chẽ với CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Chương trình xây dựng nông thôn mới” tới mọi tầng lớp nhân dân; Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua dưới sự chỉ đạo của UBMTTQ xã các tổ chức tôn giáo đã phát động xây dựng các mô hình như: Giáo xứ Phước Bình với mô hình “ Sống tốt đời - đẹp đạo” .đấu tranh phong trào tố giác các loại tội phạm và tệ nạn xã hội góp phần cùng với địa phương đẩy lùi các tệ nạn xã hội.Gia1o dân giáo xứ tân phước với mô hinh “Khuyến học, khuyến tài” Gíáo dân giáo xứ Phước Tỉnh với mô hình “ Thưc hiện 3 không: không có hộ nghèo, không có học sinh bỏ học, không có tệ nạn xã hội”

 

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã làm chuyển biến cơ bản về nhận thức người dân về mục đích, ý nghĩa của các CVĐ, phong trào.Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQVN xã Phước Tỉnh không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Tăng cường bám sát cơ sở, khu dân cư, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Đặc biệt Mặt trận xã đã phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện tốt chương trình Quốc gia giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; Bên cạnh đó, Mặt trận đã vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được 1.551.200.000đ để xây dựng 22 nhà Đại đoàn kết với số tiền 385.000.000đ vận động các mạnh thương quân  tặng hơn 5.621 xuất quà  trị giá 1.406.750.000đ cho gia đình khó khăn người già neo đơn trẻ em nhiểm chất độc màu da cam nhân dịp tế nguyên đán. Đại hội MTTQVN xã đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu Uỷ ban mặt trận xã khóa mới gồm 45 thành viên. Ông Nguyễn Thành Tuynh tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQVN xã Phước Tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019.


Số lượt đọc: 738 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác