Tổng số lượng truy cập
269553
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đánh gía hiện trạng, đề xuất phương án giảm thiểu và xử lý ô nhiễm cho làng nghề Long Kiên, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Văn Phước
Tham gia chính Ths. Nguyễn Thị Vân Hà
Ths. Đặng Vũ Bích Hạnh
Ths. Nguyễn Thị Lê Liên
Ths. Võ Lê Phú
Ths. Dương Thị Thành
KS. Trương Thành Quang Dũng
KS. Nguyễn Thị Thanh Phượng
KS. Phan Xuân Thạnh
Bùi Hữu Nghĩa
Huỳnh Ngọc Đức
Nguyễn Hữu Phú
Trần Đức Thật 
Mục tiêu nhiệm vụ

- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực làng nghề

- Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho sản xuất bún và chăn nuôi của làng nghề.

- Đề xuất các phương án xử lý ô nhiễm môi trường cho làng nghề

- Nâng cao nhận thức về môi trường và tăng cường kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ s và những người trực tiếp sản xuất bún trong làng nghề Long Kiên.

- Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường cho sản xuất bún và chăn nuôi.

- Đề xuất biện pháp nhân rộng mô hình xử lý và giảm thiểu ô nhiễm.

Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 142.000.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

       Xác định được hiện trạng sản xuất của làng nghề, còn nhiều điều bất cập như : Công nghệ chế biến còn lạc hậu, xả thải nhiều, lao động cực nhọc, có thói quen xả chất thải bừa bãi, có tính ỷ lại trông chờ vào nhà nước, ý thức vệ sinh kém, thiếu hiểu biết về vấn đề môi trường và pháp luật, chưa có khả năng kinh tế để đầu tư công nghệ mới, chưa đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường.

       Xác định được các vấn đề môi trường chính của làng nghề Long Kiên gồm:

- Ô nhiễm không khí bởi mùi hôi, chua do chất bẩn, nước thải tích tụ và do chăn nuôi

- Ô nhiễm tiếng ồn trong khu vực sản xuất do sử dụng máy nổ cho xay bột

Không khí trong khu vực nhà ở bị ô nhiễm mùi hôi

- Tổng lượng nước thải ( gồm sản xuất, chăn nuôi và sinh hoạt) là 1000 m3/ ngày, bị ô nhiễm các chất hữu cơ rất nặng ( vượt tiêu chuẩn B từ 20-24 lần ).

- Nước mặt tại suối cầu khỉ và sông Thủ Lựu, nơi tiếp nhận nước thải của làng nghề bị ô nhiễm hữu cơ rất nặng.

- Hệ thống thoáng nước bẩn không hiệu quả, thường xuyên ngập úng.

- Nước ngầm đều bị ô nhiễm vi sinh

- Hiện tượng nhiễm bệnh đường ruột, tiêu chảy khu làng nghề cũng đã xuất hiện.

Đề tài đã đưa ra các giải pháp :

       Về chính sách quy hoạch phát triển làng nghề và một số biện pháp cải thiện môi trường

       Đưa ra 27 giải pháp sản xuất sạch hơn cho quy trình sản xuất bún làng nghề Long Kiên, trong đó: 23 giải pháp thực hiện ngay và 4 giải pháp cần phân tích thêm. Nếu cơ sở áp dụng biện pháp sản xuất sạch hơn thì riêng chi phí đầu tư công trình xử lý nước thải tiết kiệm được từ 2,9 đến 7,3 triệu đồng.

       Đưa ra 6 giải pháp giảm thiểu ô nhiễm trong chăn nuôi.

       Đưa ra 2 phương pháp thông thóang nhà xưởng, và tính tóan chi tiết mô hình nhà xưởng đảm bảo thông thoáng và bố trí sản xuất hợp lý cho cơ sở sản xuất điển hình có công suất 400kg bún/ngày.

       Nghiên cứu thành công 2 phương án xử lý nước thải:

- Xử lý tập trung: đối các cơ sở sản xuất tập trung với công nghệ phù hợp gồm: xử lý sơ bộ trong bể biogas và tập trung xử lý trong hồ sinh học làm thóang cơ học và tự nhiên.

- Xử lý cục bộ: cho cơ sở nằm phân tán với công nghệ xử lý kết hợp hai quá trình lọc sinh học kị khí và hiếu khí.

       Xác định được thông số động học của quá trình xử lý nước thải . Và từ đó đưa ra hưđng dẫn thiết kế hệ thông xử lý nước thải.

       Tính tóan chi phí xử lý cho từng phương án:

- Xử lý tập trung có chi phí là 14 đồng/kg bún.

-  Xử lý cục bộ có chi phí là 18,6 đồng/kg bún.

       Soạn thảo tài liệu và thực hiện giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường cho cộng đồng dân cư làng nghề Long Kiên.

       Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường và quy phạm về vệ sinh an tòan thực phẩm giúp cho người dân thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thời gian thực hiện 21 tháng (11/2001 - 08/2003)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 661 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang