Tổng số lượng truy cập
377964
Số người online
4
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp Bộ
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nông nghiệp
1 Dự án Nông thôn miền núi Trung ương Quản lý: Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao Khoa học và công nghệ, phát triển nghề nuôi ong mật theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Ong mật Tuấn Thảo Nguyễn Xuân Phong
2 Dự án Nông thôn miền núi Trung ương Quản lý: Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trong chăn nuôi Lợn ngoại quy mô công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Trang Linh Mai Hoàng Lâm 36 tháng, từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2016 (Theo quyết định gia hạn)