Tổng số lượng truy cập
377441
Số người online
4
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Đánh giá sức tải môi trường và đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Viện Sinh thái học Miền Nam Lê Bửu Thạch 18 tháng(Từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2025)
2 Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn Viện Tài nguyên và Môi trường biển PGS.TS. Nguyễn Văn Quân 24 tháng, từ tháng 5/2021 đến 4/2023
3 Điều tra hiện trạng cây thuốc có giá trị tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm cơ sở để quản lý sử dụng, bảo tồn và phát triển bền vững Viện Dược liệu TS. Trần Thị Liên 37 tháng, từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2022
4 Lựa chọn mô hình ứng dụng phục hồi san hô cứng tại khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo PGS.TS Võ Sĩ Tuấn Tháng 05/2018 đến tháng 04/2021
5 Nghiên cứu khảo sát các điều kiện khí tượng, thuỷ văn. Động lực học phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực Gò Găng - Tp. Vũng Tàu Phân viện Vật lý thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia tại TP. HCM TS. Trương Đình Hiển 10 tháng, tháng 8/2000 đến tháng 5/2001
6 Nhân rộng mô hình thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 3 Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN KS. Nguyễn Văn Quang Từ tháng 10/2012 đến tháng 03/2014
7 Báo cáo tài nguyên đất và khả năng sử dụng đất đai tỉnh BRVT (Chú giải bản đồ đất 1/50.000) Trung tâm Điều tra và đánh giá đất đai - Phân viện Quy hoạch và thiết kế NN KS Phạm Quang Khánh 1992
8 Đề tài "Quy hoạch tổng thể xây dựng TP VT đến năm 2010" Viện Quy hoạch đô thị Nông thôn KTS Trần Ngọc Chính 1992
9 Đề tài: Xây dựng danh mục nguồn ô nhiễm môi trường tỉnh BR-VT Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT) Lê Trình 1993
10 Báo cáo bản đồ địa mạo tỷ lệ 1/50.000 tỉnh BR-VT Liên đoàn địa chất 6 (Cục địa chất VN) KS Ma Công Co, KS Nguyễn Huy Dũng 1993