Tổng số lượng truy cập
73696
Số người online
4
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Nghiên cứu khảo sát các điều kiện khí tượng, thuỷ văn. Động lực học phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực Gò Găng - Tp. Vũng Tàu Phân viện Vật lý thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia tại TP. HCM TS. Trương Đình Hiển 10 tháng, tháng 8/2000 đến tháng 5/2001
2 Đặc điểm chế độ khí hậu thuỷ hải văn tỉnh BR-VT Sở Khoa học Công nghệ và môi trường tỉnh BR-VT PTS. Phùng Đức Vinh từ tháng 10/1996 đến tháng 10/1997
3 Nhân rộng mô hình thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 3 Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN KS. Nguyễn Văn Quang Từ tháng 10/2012 đến tháng 03/2014
4 Báo cáo tài nguyên đất và khả năng sử dụng đất đai tỉnh BRVT (Chú giải bản đồ đất 1/50.000) Trung tâm Điều tra và đánh giá đất đai - Phân viện Quy hoạch và thiết kế NN KS Phạm Quang Khánh 1992
5 Đề tài "Quy hoạch tổng thể xây dựng TP VT đến năm 2010" Viện Quy hoạch đô thị Nông thôn KTS Trần Ngọc Chính 1992
6 Đề tài: Xây dựng danh mục nguồn ô nhiễm môi trường tỉnh BR-VT Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT) Lê Trình 1993
7 Báo cáo bản đồ địa mạo tỷ lệ 1/50.000 tỉnh BR-VT Liên đoàn địa chất 6 (Cục địa chất VN) KS Ma Công Co, KS Nguyễn Huy Dũng 1993
8 Báo cáo tài nguyên đất và khả năng sử dụng đất đai tỉnh BRVT (chú giải bản đồ đất 1/50.000) Trung tâm điều tra và đánh giá đất đai - Phân viện quy hoạch và thiết kế NN KS Phạm Quang Khánh, KS Nguyễn Xuân Nhiệm và nhóm tác giả 1992
9 Điạ chất khoáng sản tỉnh BR-VT Liên đoàn địa chất 6 (Cục địa chất VN) KS Ma Công Co 1993
10 Đề án Hệ thống thông tin tích hợp tài nguyên và môi trường tỉnh BR-VT phục vụ quy hoạch phát trển KT-XH Sở KHCNMT, Công ty Ứng dụng tin học và CNC Nguyễn Văn Hoàng, Trương Bình Tâm, Trương Thành Công, Nguyễn Chí Quang 1994