Tổng số lượng truy cập
195689
Số người online
1
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài "Quy hoạch tổng thể xây dựng TP VT đến năm 2010"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Quy hoạch đô thị Nông thôn
Chủ nhiệm nhiệm vụ KTS Trần Ngọc Chính
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1992
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 319 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang