Tổng số lượng truy cập
367723
Số người online
4
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp quốc gia
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thử nghiệm thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt công suất 500 lít/ngày phục vụ tàu đánh cá xa bờ. Đại học Bà rịa - Vũng Tàu ThS. Trần Thái Sơn 30 tháng (từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2017)