Tổng số lượng truy cập
204328
Số người online
8
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thử nghiệm thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt công suất 500 lít/ngày phục vụ tàu đánh cá xa bờ.
Cấp quản lý Cấp quốc gia
Tổ chức chủ trì Đại học Bà rịa - Vũng Tàu
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Trần Thái Sơn
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện Tổng kinh phí: 6.700.000.000 đồng (NSNN: 2.000.000.000 đồng; Nguồn khác 4.700.000.000 đồng)
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 30 tháng (từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2017)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 273 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang