Tổng số lượng truy cập
269529
Số người online
8
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 BC Đề tài thử nghiệm Hệ thống thông tin Tài nguyên và môi trường tỉnh BR-VT Công ty Ứng dụng tin học và CNC PTS Nguyễn Chí Quang 1995
2 Đề tài "Tổng kết điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên và tìa nguyên môi trường" Phân Viện vật lý tại TPHCM PTS Trương Đình Hiển; KS Bùi Quốc Nghĩa 1997
3 BCTT: Địa chất và khoáng sản vùng Côn Đảo. Tỷ lệ 1:25000 Liên đoàn địa chất 6 (Cục địa chất VN) PTS. Phạm Huy Long 1996
4 Lập bản đồ địa chất công trình bản đồ hiện trạng nhiễm bẩn nước dưới đất và nước mặt. Tỷ lệ 1:25.000 (Vùng Phú Mỹ, Bà Rịa và Long Điền - Long Hải, tỉnh BRVT Liên đoàn Địa chất thuỷ văn miền Nam - Đoàn 707 KS Hoàng Vượng 1996
5 BC Nghiên cứu các điều kiện khí tượng - thuỷ văn và động lực học khu vực Côn Đảo và các đề xuất Phòng Thuỷ hải văn công trình - Phân viện Vật lý tại TP HCM PTS Trương Đình Hiển; KS Bùi Quốc Nghĩa 1996
6 Báo cáo sơ kết đề tài "Đánh giá hiện trạng môi trường Côn Đảo - Xây dựng các biện pháp bảo vệ" (Giai đoạn 1) Viện Kỹ thuật nhiệt đới và BVMT - Trung tâm BVMT Nguyễn Quốc Bình 1996
7 Báo cáo đề tài: Xây dựng danh mục nguồn ô nhiễm công nghiệp tỉnh BR-VT Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT) PTS Lê Trình, CN Nguyễn Lê Ninh 1997
8 Đề tài: Khảo sát hiện trạng - xây dựng biện pháp tổng hợp bảo vệ môi trường khu công nghiệp tập trung Phú Mỹ - Mỹ Xuân Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT) PGS Lê Trình, KS Nguyễn Quốc Bình 1996
9 Đề tài: Tổng kết điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường tỉnh BRVT Phòng Thuỷ hải văn công trình - Phân viện Vật lý tại TP HCM PTS Trương Đình Hiển; KS Bùi Quốc Nghĩa 1997
10 BC đề tài nghiên cứu: Môi trường và tài nguyên tỉnh BR-VT và các biện pháp BVMT góp phần bảo đảm phát triển bền vững trong thời kỳ CNH-HĐH Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT) PTS Lê Trình 1997