Tổng số lượng truy cập
204518
Số người online
4
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Báo cáo đề tài: Xây dựng danh mục nguồn ô nhiễm công nghiệp tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT)
Chủ nhiệm nhiệm vụ PTS Lê Trình, CN Nguyễn Lê Ninh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 60,00
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1997
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 170 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang