Tổng số lượng truy cập
204510
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Lập bản đồ địa chất công trình bản đồ hiện trạng nhiễm bẩn nước dưới đất và nước mặt. Tỷ lệ 1:25.000 (Vùng Phú Mỹ, Bà Rịa và Long Điền - Long Hải, tỉnh BRVT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Liên đoàn Địa chất thuỷ văn miền Nam - Đoàn 707
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS Hoàng Vượng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 305,065
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1996
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 172 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang