Tổng số lượng truy cập
204509
Số người online
4
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài: Khảo sát hiện trạng - xây dựng biện pháp tổng hợp bảo vệ môi trường khu công nghiệp tập trung Phú Mỹ - Mỹ Xuân
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT)
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS Lê Trình, KS Nguyễn Quốc Bình
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 83,00
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1996
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 165 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang