Tổng số lượng truy cập
204512
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ BC Nghiên cứu các điều kiện khí tượng - thuỷ văn và động lực học khu vực Côn Đảo và các đề xuất
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phòng Thuỷ hải văn công trình - Phân viện Vật lý tại TP HCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ PTS Trương Đình Hiển; KS Bùi Quốc Nghĩa
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 40,00
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1996
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 176 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang