Tổng số lượng truy cập
269534
Số người online
6
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Điạ chất khoáng sản tỉnh BR-VT Liên đoàn địa chất 6 (Cục địa chất VN) KS Ma Công Co 1993
2 Đề án Hệ thống thông tin tích hợp tài nguyên và môi trường tỉnh BR-VT phục vụ quy hoạch phát trển KT-XH Sở KHCNMT, Công ty Ứng dụng tin học và CNC Nguyễn Văn Hoàng, Trương Bình Tâm, Trương Thành Công, Nguyễn Chí Quang 1994
3 Điều tra, nghiên cứu đánh giá trữ lượng và triển vọng khai thác nước dưới đất TP VT Đoàn Địa chất 806 (Cục Địa chất VN - Liên đoàn 8 ĐCTV) KS Trần Văn Lã 1994
4 BC: Kết quả nghiên cứu thành lập bản đồ kiến tạo tỷ lệ 1/50000 tỉnh BR-VT. Quan trắc nứt đất Xà Bang - Long Đất và dự báo vùng xung yếu theo đặc điểm kiến tạo (Phần lục địa) Liên đoàn địa chất 6 (Cục địa chất VN) PTS Phạm Huy Long 1994
5 BCTK: Điều tra nước khoáng ở xã Láng Dài - huyện Long Đất tỉnh BR-VT Liên đoàn Địa chất thuỷ văn miền Nam - Cục Địa chất VN Vũ Ngọc Trân 1994
6 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp địa chất kinh tế các khoáng sản rắn trên lãnh thổ tỉnh BR-VT Viện Kinh tế địa chất (Cục ĐCVN) PGS KHKT Nguyễn Quang Lịch, Nguyễn Cẩm, Nguyễn Tất Trung 1994
7 BC chuyên đề Hiện trạng môi trường hữu sinh các thuỷ vật vùng cửa sông ven biển BR-VT Phân viện Sinh thái tài nguyên và môi trường - SKHCN&MT BR-VT GS Đoàn Cảnh 1994-1995
8 Báo cáo lập bản đồ địa chất thuỷ văn huyện Châu Thành và huyện Long Đất tỉnh BR-VT. Tỷ lệ 1:25.000 Đoàn 707 (Liên đoàn Địa chất thuỷ văn miền nam) KS Hoàng Vượng 1995
9 Báo cáo KH: Nghiên cứu cơ sở KH xây dựng trạm giám sát môi trường biển VT-Côn Đảo Cefinea - Trung tâm công nghệ môi trường - Trường ĐH Bách Khoa TPHCM Lâm Minh Triết 1995
10 BC Nghiên cứu các quá trình động lực xói lở và kiểm soát ô nhiễm môi trường vùng ven biển VT-Bình Châu và đề xuất các giải pháp phòng chống Phòng Thuỷ hải văn công trình - Phân viện Vật lý tại TP HCM PTS Trương Đình Hiển; KS Bùi Quốc Nghĩa 1995