Tổng số lượng truy cập
152491
Số người online
11
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ BC chuyên đề Hiện trạng môi trường hữu sinh các thuỷ vật vùng cửa sông ven biển BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phân viện Sinh thái tài nguyên và môi trường - SKHCN&MT BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ GS Đoàn Cảnh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994-1995
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 136 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang