Tổng số lượng truy cập
101786
Số người online
10
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh BR-VT và các biện pháp bảo vệ Sở Khoa học Công nghệ và môi trường tỉnh BR-VT Lê Tự Trình; Nguyễn Văn Hoàng 1998
2 Dự án Thành lập trạm giám sát môi trường biển Vũng Tàu - Côn Đảo Sở KHCNMT tỉnh PTS Nguyễn Văn Hoàng 1996-1998
3 BCKH: Đánh giá ô nhiễm môi trường hạ lưu sông Thị Vải, vùng rừng ngập mặn và đề xuất phương án quản lý môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới PGS Đoàn Cảnh 1998
4 Đề tài: Xác định nguồn gốc chất thải ô nhiễm vùng biển VT-Côn Đảo, biện pháp ngăn chặn, xử lý và BVMT Trung tâm Nghiên cứu phát triển an toàn và môi trường dầu khí PTS. Nguyễn Đức Huỳnh 1998
5 Điều tra xây dựng dự án đầu tư và phát triển vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 1998 - 2002 UBND tỉnh 1997
6 Điều tra đánh giá hiện trạng tài nguyên động vật và thực vật vườn quốc gia Côn Đảo - Đề xuất các biện pháp khôi phục rừng sau cơn bão Linda Phân Viện quy hoạch rừng II ThS. Ngô Út từ tháng 1/1998 đến 12/1998
7 Điều tra cơ bản hiện trạng hoạt động tàu thuyền trên địa bàn tỉnh BR-VT, đề xuất biện pháp quản lý và quy chế bảo vệ môi trường đối với tàu thuyền Viện Kỹ thuật nhiệt đới và BVMT ThS. Nguyễn Quốc Bình; KS. Trương Thành Công 1999
8 Khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường các bãi biển chính ở TP VT, xây dựng các biện pháp phòng chống ô nhiễm Trung tâm BVMT - TP HCM ThS. Nguyễn quốc Bình, ThS. Hoàng Khánh Hoà 1999
9 Khảo sát nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước mặt sông, hồ chính của tỉnh BR-VT Trung tâm Bảo vệ MT - Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT Ths. Nguyễn quốc Bình, ThS. Vương Quang Việt từ tháng 6/2000 đến tháng 6/2001
10 Nghiên cứu các điều kiện động lực học khu vực Vũng Côn Sơn, huyện Côn Đảo nhằm phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh BR-VT Phòng Thuỷ hải văn Công trình (Phân viện Vật lý tại TPHCM) TS. Trương Đình Hiền, KS. Bùi Quốc Nghĩa