Tổng số lượng truy cập
152482
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ BCKH: Khảo sát hiện trạng môi trường sinh học phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH và bảo tồn tính đa dạng sinh học của tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Sinh học nhiệt đới
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS Đoàn Cảnh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1997
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 138 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang