Tổng số lượng truy cập
116327
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài: Xác định nguồn gốc chất thải ô nhiễm vùng biển VT-Côn Đảo, biện pháp ngăn chặn, xử lý và BVMT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Nghiên cứu phát triển an toàn và môi trường dầu khí
Chủ nhiệm nhiệm vụ PTS. Nguyễn Đức Huỳnh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 400,00
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1998
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 98 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang