Tổng số lượng truy cập
116331
Số người online
4
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Điều tra xây dựng dự án đầu tư và phát triển vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 1998 - 2002
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì UBND tỉnh
Chủ nhiệm nhiệm vụ
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1997
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 111 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang