Tổng số lượng truy cập
116315
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh BR-VT và các biện pháp bảo vệ
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở Khoa học Công nghệ và môi trường tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Tự Trình; Nguyễn Văn Hoàng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1998
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 101 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang