Tổng số lượng truy cập
116323
Số người online
6
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Dự án Thành lập trạm giám sát môi trường biển Vũng Tàu - Côn Đảo
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở KHCNMT tỉnh
Chủ nhiệm nhiệm vụ PTS Nguyễn Văn Hoàng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1996-1998
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 104 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang