Tổng số lượng truy cập
143374
Số người online
6
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Ứng dụng phương pháp địa bức xạ lập sơ đồ đánh gía trữ lượng và tiềm năng nước ngầm xã Suối Rao huyện Châu Đức và Côn Đảo. Công ty CP Nghiên cứu môi trường - Tia đất bảo vệ sức khoẻ TS. Vũ Văn Bằng 12 tháng, từ tháng 8/2011 đến tháng 2/2012
2 Điều tra đánh giá một số nguồn nước khoáng mới phát hiện tại xã Hoà Bình và Hoà Hưng, huyện Xuyên Mộc tỉnh BR-VT và đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý Cty TNHH KH&CN Cao Bình Nguyên KS. Hoàng Vượng Tháng 7/2011 đến tháng 01/2013
3 Nghiên cứu chế tạo đèn thắp sáng tiết kiệm điện dùng LED Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN Trần Duy Tâm Thanh
4 Nghiên cứu hoàn thiện thiết bị phóng dây, phao cứu hộ người trên biển Cơ sở phía Nam Viện Vũ khí KS. Lê Hữu Sơn Từ tháng 08/2011 đến tháng 01/2013
5 Ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý nhân hộ khẩu tại tỉnh BR-VT Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN Đỗ Hữu Hiền, Đoàn Minh Quyết 12 tháng (9/2010 - 9/2011)
6 Ứng dụng năng lượng điện mặt trời kết hợp đèn LED tiết kiệm điện chiếu sáng công viên Trần Hưng Đạo, tp Vũng Tàu Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN ThS. Cao Phước Lộc; Đồng chủ nhiệm: KS. Trần Duy Tâm Thanh Từ tháng 08/2011 đến tháng 10/2012
7 Nhân rộng mô hình thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (giai đoạn 2) Trung tâm TTTH&TTKHCN Nguyễn Kim Trường 18 tháng (8/2010 - 01/2012)
8 Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chất lượng nước Hồ Đá Đen và đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp. Đại học Thủ Dầu Một ThS. Lê Việt Thắng Từ tháng 12/2012 đến tháng 05/2014
Khoa học Nông nghiệp
1 Thiết lập chương trình kiểm soát Hàu nuôi (Crassostrea sp) trong thu hoạch tại khu vực Long sơn, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nguyễn Anh Phương 28 tháng, từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2021
2 Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm chứa nano bạc phòng trừ bệnh hại và làm tăng năng suất trên một số loại rau tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam ThS. Chu Trung Kiên 27 tháng, từ tháng 12/2017 đến tháng 03/2020