Tổng số lượng truy cập
321334
Số người online
19
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý nhân hộ khẩu tại tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đỗ Hữu Hiền, Đoàn Minh Quyết
Tham gia chính KS. Trần Duy Tâm Thanh
ThS. Trần Bá Nhiệm
CN. Trần Đình Ngân
CN. Mai Xuân Giang
CN. Nguyễn Thành Chung
Trung tá. Nguyễn Văn Lộc
Trung tá. Đinh Văn Bình
Mục tiêu nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về nhân khẩu, hộ khẩu và các đối tượng trên địa bàn tỉnh BR-VT.
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 763.760.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

1. Kết quả đạt được theo mục tiêu yêu cầu:

- Đ tài đã thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng nhân lực, trang thiết bị CNTT - Hạ tầng kỹ thuật - Hạ tng đường truyn kết ni hệ thống, quy trình nghiệp vụ về công tác quản lý nhân hộ khu, quản lý đi tượng tại 21 địa điểm đó là công an các xã, phường, thị trấn, thuộc công an thị xã Bà Rịa và công an huyện Đất Đỏ, văn phòng công an thị xã Bà Rịa, văn phòng công an huyện Đt Đỏ và phòng PC64 công an tỉnh. Đồng thời đề xuất chuẩn hoá bộ quy trình nghiệp vụ, trang bị trang thiết bị máy móc công nghệ thông tin và lắp đặt đường truyền kết nối hệ thống phục vụ đồng bộ CSDL dân cư chung của công an 2 địa phương với công an tỉnh.

- Thiết kế xây dựng và triển khai cài đặt bộ sản phẩm phần mềm quản lý nhân khẩu, hộ khu và quản lý đi tượng cho 3 cp quản lý của 2 địa phương này cụ thể đó là (Cp xã/phường/thị trn; Cp huyện/thị xã; cấp tỉnh).

- Đã đề xuất và xây dựng khoảng 80 biểu mẫu báo cáo các loại và mẫu xử lý số liệu tng hợp báo cáo thng kê phục vụ cho công tác quản lý hiện tại và theo mẫu biểu đã được Bộ công an quy định.

- Đã t chức triển khai 03 lớp đào tạo tập huấn hướng dẫn sử dụng sản phẩm phần mềm, nâng cao trình độ chuyên môn về CNTT, thực hiện nhập liệu ban đầu, quản trị và đồng bộ cho CSDL dân cư cho Công an các xã/phường thuộc công an thị xã Bà Rịa, Công an các xã/thị trấn thuộc Công an huyện Đất Đỏ và các cán bộ chuyên trách phòng PC64 Công an tỉnh cho tổng số 60 cảnh sát khu vực làm nhiệm vụ chuyên trách.

2. Kết quả đạt được ngoài mục tiêu yêu cầu:

- Dựa vào kết quả thực tế triển khai thí điểm Đ tài tại 2 địa phương nói trên đã đáp ứng được yêu cầu thực tế của ngành công an tỉnh trong việc rà soát và củng cố hồ sơ tàng thư quản lý dân cư của tỉnh. Do vậy Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai cho tất cả Công an các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh BRVT tổ chức rà soát, chỉnh sửa và củng cố lại hồ sơ tàng thư về quản lý dân cư của toàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện nay công an các địa phương đã rà soát và củng cố bộ hồ sơ tàng thư về quản lý dân cư đy đủ trên toàn tỉnh.

- Đã tổ chức triển khai và cài đặt bộ sản phẩm phần mềm quản lý nhân hộ khẩu và quản lý đối tượng và tiến hành nhập liệu ban đầu cho CSDL trên phần mềm quản lý tại 7 địa điếm là công an các xã, phường, thị trấn thuộc Công an huyện Long Điền.

- Tổ chức bổ sung cho 04 lớp đào tạo tập huấn dẫn sử dụng sản phẩm phần mềm, nâng cao trình độ chuyên môn về CNTT, thực hiện nhập liệu ban đầu, quản trị và đồng bộ CSDL dân cư cho các địa phương còn lại cụ thể đó là Công an các xã/phường/thị trấn và Văn phòng Công an các huyện Tân Thành, Xuyên Môc, Châu Đức, Long Điền, Côn Đảo, Thành Phô Vũng Tàu thuộc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tng sô 160 cảnh sát khu vực làm nhiệm vụ chuyên trách về tập huấn phục vụ cho công tác triển khai nhân rộng kết quả Đề tài dự kiến triển khai trong giai đoạn II năm 2012.

3. Kết quả đạt đưọc từ việc áp dụng thực tế:

Đ tài đã áp dụng triển khai thực tế tại Công an các xã, phường, thị trấn và văn phòng Công an thị xã Bà Rịa, văn phòng Công an huyện Đất Đỏ trong công tác rà soát, thống kê và lập danh sách cử tri phục vụ công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2015.

Thời gian thực hiện 12 tháng (9/2010 - 9/2011)
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 367 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang