Tổng số lượng truy cập
379825
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nhân rộng mô hình thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (giai đoạn 2)
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm TTTH&TTKHCN
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Kim Trường
Tham gia chính
CN. Thái Quốc Việt
CN. Nguyễn Văn Quang
CN. Nguyễn Văn Hoan
CN. Trịnh Hồng Hà
CN. Huỳnh Thị Thanh Triều
CN. Trương Tuấn Long
CN. Lê Thị Huệ
CN. Võ Thị Mỹ Thơ
CN. Cao Trần Chương
TC. Nguyễn Thị Thắm
TC. Nguyễn Thị Năm
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 1.434.394.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

        1.  Xây dựng 13 Trạm thông tin điện tử khoa học và công nghệ tại các xã/phường:

-     Phường 12, TP. Vũng Tàu

-      Xã Long Phước, TX Bà Rịa

-      Phường Kim Dinh, TX Bà Rịa

-      Xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành

-      Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành

-      Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức

-      Xã Sơn Bình, huyện Châu Đức

-      Xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc

-      Xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc

-      Xã An Nhứt, huyện Long Điền

-      Xã Phước Hưng, huyện Long Điền

-      Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ

-      Xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ

2.      Cung cấp, lắp đặt 13 bộ trang thiết bị CNTT - truyền thông cho trạm gồm: Máy tính; modem + đường truyền ADSL Internet; máy in; CDW; máy ảnh số; bàn, ghế, tủ dùng cho văn phòng.

3.      Chuyển giao thư viện điện tử KH&CN phục vụ nông thôn. Bồ sung cho 13 trạm, mỗi trạm 40 đĩa CDROM tư liệu KH&CN

4.      Thiết lập và duy trì hoạt động của 13 Website KH&CN cho 13 xã/phường.

5.      Mỗi xã/phường ứng dụng thành công 1 mô hình sản xuất với kỹ thuật mới. Góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân nông thôn.

6.      Đào tạo 26 cán bộ vận hành trạm. Điều chỉnh mô hình trạm.

7.     Hòa mạng 13 trạm trao đổi thông tin và liên kết thông tin trong mạng thông tin KH&CN của tỉnh.

Thời gian thực hiện 18 tháng (8/2010 - 01/2012)
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 419 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang