Tổng số lượng truy cập
143367
Số người online
4
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nông nghiệp
1 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án sản xuất và chế biến rau chất lượng cao, xuất khẩu tại tỉnh BRVT Sở KHCN&MT tỉnh Ban kinh tế đối ngoại tỉnh 1993
2 "Nghiên cứu thử nghiệm ươm trồng một số loài thông ở Vũng Tàu bằng nấm cộng sinh (Mycorrhizae) Công ty Dịch vụ Du lịch Lâm nghiệp VT KS Đặng Trung Chính, PTS Nguyễn Sỹ Giao 1993
3 Đề tài "Thử nghiệm trồng loài thông caribee trên địa bàn đồi cát thấp ở TP VT" Công ty Lâm viên cây xanh KS Đặng Trung Chính, PTS Nguyễn Sỹ Giao 1994
4 "Thử nghiệm giống lúa cạn 88.67.1 Trung tâm Khuyến Nông KS Lê Tuấn Quốc 1994
5 Báo cáo thử nghiệm 2 giống lúa thơm Jasmine và TD1 Trung tâm Khuyến Nông KS Lê Tuấn Quốc, KS Phạm Thị Chín, KS Phạm Thị Thuý Yến 1994
6 Báo cáo thử nghiệm các giống rau cao cấp Trung tâm Khuyến Nông KS Lê Tuấn Quốc, KS Phạm Thị Chín, KS Phạm Thị Thuý Yến 1994
7 Báo cáo kết quả trồng khảo nghiệm hành tây tại tỉnh BRVT Chi cục Bảo vệ thực vật KS Dương Nghiêu 1994
8 Khảo sát nguyên nhân gây chết tôm nuôi tại khu vực phía Nam và biện pháp phòng trừ để phát triển nghề nuôi tôm (Phần 1) Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II PTS. Phan Lương Tâm 1994
9 Đề tài "Nghiên cứu sản xuất cacboxyl metyl xenlucoza Trung tâm Ứng dụng và dịch vụ KHKT Trương Bỉnh Ái 1994
10 Đề tài "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh BRVT" Trung tâm Phát triển nông thôn - Đại học Kinh tế quốc dân PGS.TS Ngô Đức Cát 1995