Tổng số lượng truy cập
125061
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Báo cáo hội thảo Tình hình sản xuất giống và nuôi tôm tại các tỉnh Nam Bộ
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì
Chủ nhiệm nhiệm vụ Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1992
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 105 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang